MENU

Poëzie

Wijksteunpunt De Blauwe Tram organiseert, in samenwerking met de Bibliotheek Zuid Kennemerland, elke twee maanden een Poëzie lezing in de bovenzaal van De Blauwe Tram. Indien u slecht ter been bent kunt u uiteraard met de lift.

Op donderdag 21 maart van 14:00 tot 15:30 uur, gaan we weer verder met Geerten Gossaert, pseudoniem van de historicus en politicus Frederik Carel Gerretson (1884-1958), "kind van het Réveil, meester van het Nederlandse vers en dichter van het verlangen":

(...) Zóó ons hart: Naar den droom van ons leven begeerend,/Boven diepten des doods nog in purperen pracht/ Van laayend verlangen zich langsaam verteerend/ In de eenzame uren der eindlooze nacht.

Begeleiding: Theo Chin Sue.

Aanmelden vooraf is prettig maar niet noodzakelijk. De kosten zijn € 2,- inclusief koffie/thee. 
Meer informatie kunt u krijgen bij de balie van De Blauwe Tram en/of via Hans Ruurda.

MENU